صفحه اصلی > گروه های آموزشی > گروه معماری و شهر سازی 
گروه معماری و شهر سازی

درباره:

گروه مهندسی معماری دانشگاه خلیج فارس از سال1384 در دانشکده معماری واقع در دانشگاه خلیج فارس شروع بکار نمود.

در حال حاضر این رشته دارای 7 عضو هیات علمی میباشد و مکان تازه افتتاح شده دانشکده هنر و معماری واقع در بافت تاریخی بوشهر(محله قدیم) میباشد.اعضای هیات علمی:

مدیرگروه
نام و نام خانوادگی: پویا دولابی
رشته و گرایش: مهندسی معماری
مرتبه علمی: استادیار


نام و نام خانوادگی:
جهانگیر حیدری
رشته و گرایش:
مهندسی شهرسازی
مرتبه علمی:
دانشیار


نام و نام خانوادگی:
سید نورالدین امیری
رشته و گرایش:
مهندسی شهرسازی
مرتبه علمی:
استادیار


نام و نام خانوادگی:
غلامرضا محسنی پور
رشته و گرایش:
مهندسی معماری
مرتبه علمی:
مربی

 

مدیرگروه

نام و نام خانوادگی:
هژبر دباغ
رشته و گرایش:
مهندسی معماری
مرتبه علمی:
استادیار

 

مدیرگروه

نام و نام خانوادگی:
امین محمدی
رشته و گرایش:
مهندسی معماری
مرتبه علمی:
مربینام و نام خانوادگی:
محمدامیر کاکی زاده
رشته و گرایش:
مهندسی معماری
مرتبه علمی:
مربی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.