صفحه اصلی > گروه های آموزشی > مهندسی معماری (کارشناسی) 
مهندسی معماری (کارشناسی)

 

مهندسی معماری

گروه معماری، گروه اصلی دانشکده هنر و معماری دانشگاه خلیج فارس است. این گروه از ابتدای تأسیس دانشکده وجود داشته در حال حاضر نیز با وجود شکل‌گیری رشته‌ مهندسی شهرسازی در دانشکده، گروه معماری نیمی از دانشکده را از لحاظ تعداد دانشجو، مدرس و فضای آموزشی به خود اختصاص داده است.  

 

عناوین دروس مهندسی معماری

 

تعداد واحدهای درسی به تفکیک نوع واحد

دروس عمومی

دروس پایه

دروس اصلی

دروس تخصصی

دروس اختیاری

20 واحد

29 واحد

60 واحد

27 واحد

4 واحد

جمع واحد :     140

 

نیمسال اول

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

کارگاه مصالح و ساخت

2

2

درک و بیان محیط

3

3

هندسه کاربردی

3

4

ریاضیات و آمار در معماری

3

5

درس عمومی

3

 جمع واحد

14

 

نیمسال دوم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

ایستایی

2

2

مصالح ساختمانی

2

3

مقدمات طراحی معماری 1

5

4

بیان معماری 1

2

5

هندسه مناظر و مرای

2

6

درس عمومی

5

جمع واحد

18

 

 

نیمسال سوم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

انسان ، طبیعت ، معماری

2

2

مقدمات طراحی معماری 2

5

3

کاربرد کامپیوتر در معماری (درس اختیاری)

2

4

بیان معماری 2

2

5

نقشه برداری

2

6

در س عمومی

3

جمع واحد

16

 

نیمسال چهارم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

طرح معماری1

5

2

مقاومت مصالح و سازه های فلزی

2

3

آشنایی با معماری جهان

2

4

برداشت از بناهای تاریخی

3

5

درس عمومی

4

جمع واحد

16

 

نیمسال پنجم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

ساختمان 1

2

2

آشنایی با معماری معاصر

2

3

آشنایی با معماری اسلامی

4

4

تنظیم شرایط محیطی

2

5

روستا 1

3

6

طرح معماری 2

5

7

درس عمومی

1

جمع واحد

19

 

 

نیمسال ششم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

ساختمان 2

3

2

سازه های بتنی

2

3

تاسیسات مکانیکی

2

4

تاسیسات الکتریکی

2

5

طرح معماری3

5

6

روستا2

3

7

درس عمومی

2

جمع واحد

19

 

نیمسال هفتم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

متره و برآورد

2

2

آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی

2

3

طرح معماری 4

5

4

مبانی نظری معماری

3

5

طراحی فنی

3

6

فریندها و روش های معماری  (درس اختیاری)-

زبان تخصصی (درس اختیاری )

2

7

درس عمومی

2

جمع واحد

19

 

نیمسال هشتم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

مدیریت تشکیلات کارگاهی

2

2

تحلیل فضاهای شهری

3

3

آشنایی با مرمت ابنیه

3

4

طرح معماری 5

5

5

طرح نهایی

6

جمع واحد

19

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.