صفحه اصلی > گروه های آموزشی > مهندسی شهرسازی ( کارشناسی) 
مهندسی شهرسازی ( کارشناسی)

مهندسی شهرسازی

رشته مهندسی شهرسازی دانشگاه خلیج فارس یک رشته تازه تأسیس است که در سال 1395 راه اندازی گردید.  از اهداف راه اندازی این رشته می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- گسترش دانش و مهارت شهرسازی به منظور تربیت نیروی انسانی آگاه و کارا که بتواند در جهت رشد و تحول همه جانبه کشور قرار گرفته و نظارت بر اعمال توسعه پایدار شهری در طرح های مصوب را بر عهده گیرد.

- تربیت کارشناسانی که بتوانند ارتباطی مناسب بین برنامه های اجتماعی_اقتصادی و توسعه ای در اجرای طرح های شهری را برقرار کنند و بر اجرای طرح ها و برنامه های توسعه نظارت نمایند.

عناوین دروس مهندسی شهرسازی     

تعداد واحدهای درسی به تفکیک نوع واحد

دروس عمومی

دروس پایه

دروس تخصّصی

دروس اختیاری

20 واحد

37 واحد

63 واحد

18 واحد

 

 

 


 

نیمسال اول

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

1

مبانی شهرشناسي

2

2

جامعه شناسي شهري

2

3

جغرافياي شهري

2

4

بيان معماري

3

5

ترسیم مقدماتی

3

6

رياضيات

2

7

درس عمومي

2

8

درس عمومی

2

مجموع و احدها

18

 

نیمسال دوم

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

1

هندسه احجام و پرسپكتيو

3

2

ترسیم پیشرفته

3

3

تاريخ شهر و شهر سازي در جهان

2

4

اقتصاد شهري

2

5

كاربرد رايانه در شهر سازي

2

6

فیزیک

2

7

درس عمومی

2

8

درس عمومی

2

مجموع واحدها

18

 

 

نیمسال سوم

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

1

کارگاه شهر سازي1

5

2

معادلات ديفرانسيل

2

3

درك و بيان محيط شهري

2

4

كاربرد نقشه برداري در شهر سازي

3

5

زبان تخصصي

2

6

آمار در شهرسازی

2

7

درس عمومي

2

مجموع واحدها

18

 

نیمسال چهارم

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

1

کارگاه شهر سازي2

5

2

مباني و روشهاي برنامه ريزي شهري

3

3

تاریخ شهرهای ایرانی-اسلامی

2

4

اصول سیستم های اطلاعات مکانی

2

5

فرهنگ، هنر و هویت ایرانی-اسلامی

2

6

درس عمومي

2

مجموع واحدها

16

 

 

نیمسال پنجم

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

1

کارگاه شهر سازي3

5

2

شناخت و تحلیل فضاي شهري

3

3

مباني و روشهاي طراحي شهري

3

4

برنامه ريزي حمل و نقل شهري

2

5

تاسيسات و زير ساختهاي شهري

3

6

درس عمومي

2

مجموع واحدها

18

 

نیمسال ششم

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

1

کارگاه شهر سازي4

5

2

برنامه ریزی بافت های فرسوده و تاریخی

3

3

مبانی طراحي شبكه هاي حمل و نقل شهري

2

4

برنامه ريزي منطقه اي

2

5

روش تحقيق در شهر سازي

3

6

حقوق و قوانين شهري

2

مجموع واحدها

17

 

نیمسال هفتم

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

1

کارگاه شهر سازي5

5

2

مسكن

2

3

مباني مهندسي معماري و ساختمان

2

4

مبانی مديريت شهري

2

5

درس اختیاری

2

6

درس عمومي

2

7

درس عمومي

2

مجموع واحدها

17

 

 

نیمسال هشتم

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

1

مدلهاي كمي در شهر سازي

2

2

پرو‍‍‍ژه نهايي

6

3

سمينار مسائل شهري

2

4

بوم شناسی و برنامه ریزی و طراحی محیطی

2

5

درس اختیاری

2

6

درس عمومي

2

مجموع واحدها

16

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.