صفحه اصلی > آموزش > دانش آموختگان 
دانش آموختگان

با راه اندازی رشته شهر سازی در سال 1395  ازین پس دانشکده هنر و معماری سالانه در دو رشته معماری و شهرسازی فارغ التحصیل خواهد داشت.

در حال حاضر دانشکده هنر و معماری بوشهر ۲۲۰ دانشجو و ۲۶۰ فارغ التحصیل دارد.

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.