کتابها

 

عنوان کتاب: مبانی و مفاهیم توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری
نام مولف: جهانگیر حیدری
سال انتشار: 1392
ناشر: تهران : آذرخش
تعداد صفحات: 225

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

عنوان کتاب: توسعه درون شهری (با تأکید بر نوسازی بافت های فرسوده)
نام مولف: جهانگیر حیدری و محمد سلیمانی
سال انتشار: 1391
ناشر: تهران : آذرخش
تعداد صفحات: 275

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.