صفحه اصلی > آموزش > کارشناسی 
کارشناسی

گروه های آموزشی مقطع کارشناسی دانشکده هنر و شهرسازی :

  • مهندسی معماری
  • مهندسی شهرسازی

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.