صفحه اصلی > گروه های آموزشی > مهندسی معماری (کارشناسی) 
مهندسی معماری (کارشناسی)

 

مهندسی معماری

گروه معماری، گروه اصلی دانشکده هنر و معماری دانشگاه خلیج فارس است. این گروه از ابتدای تأسیس دانشکده وجود داشته در حال حاضر نیز با وجود شکل‌گیری رشته‌ مهندسی شهرسازی در دانشکده، گروه معماری نیمی از دانشکده را از لحاظ تعداد دانشجو، مدرس و فضای آموزشی به خود اختصاص داده است.  

 

عناوین دروس مهندسی معماری

 

ترم اول

نام درس

شماره درس

واحد

نوع درس

پيشنياز

بيان معماری 1

1

2

پايه

-

مقدمات طراحی و معماری1

4

5

پايه

-

ايستايی

33

2

اصلی

-

کارگاه معماری و ساخت

44

2

اختیاری

-

دروس عمومی

-

5

-

-

جمع

                       16 واحد

 

ترم دوم

نام درس

شماره درس

واحد

نوع درس

پيشنياز

بيان معماری 2

2

2

پايه

1

مقدمات طراحی معماری2

5

5

پايه

4

اسکیس

8

1

پایه

1و4

انسان،طبیعت ،معماری

7

2

پایه

4

مقاومت مصالح و سازه های فلزی

34

2

 

33

دروس عمومی

-

5

-

-

جمع

                      17 واحد

 

ترم سوم

نام درس

شماره درس

واحد

نوع درس

پيشنياز

بيان معماری 3

3

2

پايه

5

مقدمات طراحی معماری3

6

5

پايه

5و8

مصالح ساختمانی

28

2

اصلی

ترم 3

معماری جهان

21

2

اصلی

ترم 3

معماری اسلامی1

22

3

اصلی

2و4

طراحی ساختمانهای بتنی

35

2

اصلی

34

دروس عمومی

-

2

-

-

جمع

                      18 واحد

 

ترم چهارم

نام درس

شماره درس

واحد

نوع درس

پيشنياز

طراحی معماری 1

11

5

اصلی

3و6

فرایند طراحی در معماری

19

2

اصلی

3و6

تنظیم شرایط محیطی

24

2

اصلی

28 و ترم 4

دستگاههای ساختمانی

32

2

اصلی

34

معماری بومی

38

3

 

22

معماری اسلامی 2

23

2

اصلی

22 و 21

دروس عمومی

-

2

-

-

جمع

                      18 واحد

 

 ترم پنجم

نام درس

شماره درس

واحد

نوع درس

پيشنياز

طراحی معماری 2

12

5

اصلی

3و6

ساختمان 1

29

2

اصلی

28و34

مبانی برنامه ریزی فضاهای شهری

36

2

اصلی

ترم 4

معماری معاصر1

17

2

اصلی

21

اصول مرمت و حفاظت

40

3

اختیاری

23

زبان تخصصی معماری

41

2

اختیاری

120015

عمومی

-

3

 

-

جمع

                      19 واحد

 

ترم ششم

نام درس

شماره درس

واحد

نوع درس

پيشنياز

طراحی معماری 3

13

5

اصلی

19و11

معماری معاصر 2

18

2

اصلی

17

ساختمان 2

30

2

اصلی

.29 12

تاسيسات الکتريکی

25

2

اصلی

24

تاسيسات مکانيکی

26

2

اصلی

24

طراحی داخلی

49

2

اختیاری

ترم 6

طراحی فضاهای شهری

37

3

اصلی

36

عمومی

 

1

 

 

جمع

19 واحد

 

ترم هفتم

نام درس

شماره درس

واحد

نوع درس

پيشنياز

طراحی معماری 4

14

5

اصلی

32 و 12

متره و برآورد

45

2

اختیاری

30

مبانی نظری معماری

20

2

اصلی

17و13و7

طراحی فنی

31

3

اصلی

30و26و25

عمومی

 

4

 

 

جمع

                      16 واحد

 

ترم هشتم

نام درس

شماره درس

واحد

نوع درس

پيشنياز

طراحی معماری 5

15

5

اصلی

37و12

مديريت و تشکيلات کارگاه

27

2

اصلی

30

کارآموزی

43

2

اختیاری

ترم 8

مقررات ملی ساختمان

39

2

اصلی

30

طرح نهايی

16

6

اصلی

 

جمع

                      17 واحد

                         

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.