صفحه اصلی > گروه های آموزشی > مهندسی شهرسازی ( کارشناسی) 
مهندسی شهرسازی ( کارشناسی)

مهندسی شهرسازی

رشته مهندسی شهرسازی دانشگاه خلیج فارس یک رشته تازه تأسیس است که در سال 1395 راه اندازی گردید.  از اهداف راه اندازی این رشته می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- گسترش دانش و مهارت شهرسازی به منظور تربیت نیروی انسانی آگاه و کارا که بتواند در جهت رشد و تحول همه جانبه کشور قرار گرفته و نظارت بر اعمال توسعه پایدار شهری در طرح های مصوب را بر عهده گیرد.

- تربیت کارشناسانی که بتوانند ارتباطی مناسب بین برنامه های اجتماعی_اقتصادی و توسعه ای در اجرای طرح های شهری را برقرار کنند و بر اجرای طرح ها و برنامه های توسعه نظارت نمایند.

عناوین دروس مهندسی شهرسازی     

 

نیمسال اول99

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره  درس

نوع درس

پیشنیاز

1

مبانی شهرشناسی

2

 

پایه

-----

2

بیان معماری

3

 

پایه

-----

3

هندسه احجام و پرسپکتیو

3

 

پایه

-----

4

جامعه شناسی شهری

2

 

پایه

-----

5

ریاضیات

2

 

پایه

-----

6

کاربرد رایانه در شهرسازی

2

 

اختیاری

-----

7

عمومی

3

 

عمومی

-----

8

عمومی

2

 

عمومی

-----

 

جمع

19

 

 

 

نیمسال دوم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

نوع درس

پیشنیاز

9

معادلات دیفرانسیل

2

 

پایه

5

10

ترسیم مقدماتی

3

 

پایه

-----

11

درک و بیان محیط شهری

2

 

پایه

-----

12

تاریخ شهر و شهرسازی در جهان

2

 

تخصصی

-----

13

آمار در شهرسازی

2

 

پایه

-----

14

جغرافیای شهری

2

 

پایه

-----

15

عمومی

3

 

عمومی

-----

16

عمومی

2

 

عمومی

-----

 

جمع

18

 

 

 

 

نیمسال سوم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

نوع درس

پیشنیاز

 

17

ترسیم پیشرفته

3

 

پایه

10

18

مدل های کمی در شهر سازی

2

 

تخصصی

13

19

مبانی و روش های برنامه ریزی شهری

3

 

تخصصی

14

20

تاریخ شهر های ایرانی- اسلامی

2

 

تخصصی

12

21

اقتصاد شهری

2

 

پایه

-----

22

فیزیک

2

 

پایه

-----

23

گرافیک رایانه ای در شهرسازی

2

 

اختیاری

-----

24

عمومی

2

 

عمومی

-----

 

جمع

18

 

 

 

 


نیمسال چهارم

 

ردیف

 

نام درس

 

تعداد واحد

 

شماره درس

 

نوع درس


پیشنیاز

25

کارگاه شهرسازی 1

5

 

تخصصی

17

26

مبانی و روش های طراحی شهری

3

 

تخصصی

17

27

مبانی برنامه ریزی شبکه حمل و نقل درون شهری

2

 

تخصصی

-----

28

اصول سیستم های اطلاعات مکانی

2

 

پایه

-----

29

کاربرد نقشه برداری در شهرسازی

3

 

پایه

گذراندن حداقل 25 واحد

30

عمومی

2

 

عمومی

-----

 

جمع

17

 

 

 

نیمسال پنجم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

نوع درس

پیشنیاز

31

کارگاه شهر سازی 2

5

 

تخصصی

19 و 25 و 26

32

شناخت و تحلیل فضای شهری

3

 

تخصصی

-----

33

تاسیسات و زیر ساخت های شهری

3

 

تخصصی

-----

34

مبانی طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری

2

 

تخصصی

-----

35

علم و هنر در شهرسازی

2

 

اختیاری

-----

36

عمومی

2

 

عمومی

-----

 

جمع

17

 

 

 

 

 

 


نیمسال ششم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

 

 

نوع درس

 

پیشنیاز

 

37

کارگاه شهر سازی 3

5

 

تخصصی

31 و 33 و 34

38

برنامه ریزی بافت های فرسوده و تاریخی

3

 

تخصصی

19 و 26 و 32

39

زبان تخصصی

2

 

پایه

-----

40

روش تحقیق در شهرسازی

3

 

تخصصی

-----

41

حقوق و قوانین شهری

2

 

اختیاری

-----

42

بوم شناسی و برنامه ریزی و طراحی محیطی

2

 

اختیاری

-----

43

عمومی

2

 

عمومی

-----

 

جمع

19

 

 

 

                                        

    

نیمسال هفتم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

نوع درس

پیشنیاز

 

44

کارگاه شهر سازی 4

5

 

تخصصی

32 و 37 و 38

45

  برنامه ریزی منطقه ای

2

 

تخصصی

-----

46

مسکن

2

 

تخصصی

-----

47

مبانی مدیریت شهری

2

 

اختیاری

-----

48

سمینار مسائل شهری

2

 

اختیاری

-----

49

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

2

 

اختیاری

-----

50

عمومی

2

 

عمومی

-----

 

جمع

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نیسمال هشتم


ردیف


نام درس


عداد واحد


شماره درس

 

نوع درس

 

پیشنیاز

 

51

کارگاه شهر سازی 5

5

 

تخصصی

27 و 44 و 46

52

مبانی مهندسی معماری و ساختمان

2

 

اختیاری

-----

53

پروژه نهایی

6

 

تخصصی

-----

54

عمومی

2

 

عمومی

-----

 

جمع

15

 

 

 


 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.