صفحه اصلی > پژوهش > سرآمدان پژوهشی 
سرآمدان پژوهشی

سرآمدان پژوهشی دانشکده هنر و معماری
سرآمد پژوهشی سال 1395 دکتر پویا دولابی
سرآمد پژوهشی سال 1394 دکتر جهانگیر حیدری

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.