صفحه اصلی > اعضای هیات علمی 
اعضای هیات علمی

 

 : اعضای هیات علمی گروه

 


نام و نام خانوادگی : دکتر سید محمد موسوی 

سمت :  هیات علمی

تحصیلات :  دکتری معماری

مرتبه علمی : استادیار

تلفن : 

رزومه: دانلود 


نام و نام خانوادگی : دکتر مهرداد سرهادی

سمت :  هیات علمی

تحصیلات :  دکتری معماری

مرتبه علمی : استادیار

تلفن : 

رزومه: دانلود

نام و نام خانوادگی : دکتر احسان حیدرزاده

سمت :  هیات علمی

تحصیلات :  دکتری شهرسازی

مرتبه علمی : استادیار

تلفن : 

رزومه: دانلود 

نام و نام خانوادگی : دکتر جهانگیر حیدری

سمت :  هیات علمی

تحصیلات :  دکتری شهرسازی

مرتبه علمی : استادیار

تلفن : 

رزومه: دانلود

 

نام و نام خانوادگی : دکتر امین محمدی

سمت :  هیات علمی

تحصیلات :  دکتری شهرسازی

مرتبه علمی : استادیار

تلفن : 

رزومه: دانلود


 

   دانلود : رزومه_جهانگیر_حیدری.pdf           حجم فایل 567 KB
   دانلود : CV-AMIN_MOHAMMADI.pdf           حجم فایل 473 KB
   دانلود : رزومه_-_مهرداد_سرهادی.pdf           حجم فایل 897 KB
   دانلود : پویا_دولابی.pdf           حجم فایل 764 KB
   دانلود : CV__Mohammad_Mousavi.pdf           حجم فایل 463 KB
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.