صفحه اصلی > اخبار 
 • ایین نامه
  ایین نامه دانشجویان 93

 • رشته ها
  دو رشته معماری و شهرسازی در دانشکده برقرار می باشد

 • راه اندازی آتلیه های جدید دانشکده
  راه اندازی آتلیه های جدید دانشکده

 • نمای جدید دانشکده هنر و معماری
  دانشکده هنر و معماری افتتاح شد

 • دانشکده هنر ومعماری
  این دانشکده در سال 1395افتتاح گردید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.