صفحه اصلی > تماس با ما 
تماس با ما

رئیس دانشکده

نام و نام خانوادگی

تلفن

پست الکترونیک

دکتر جهانگیر حیدری

077-33320196

jheidari@pgu.ac.ir

 

مسئول دفتر

نام و نام خانوادگی

تلفن

پست الکترونیک

عباس ریشهری زاده

077-33320196
077-31221500

 

 

 

مسئول آموزش

نام و نام خانوادگی

تلفن

پست الکترونیک

لیلا چمن

077-31221502

mis.chaman@yahoo.com

 

مدیریت داخلی

نام و نام خانوادگی

تلفن

پست الکترونیک

رضا امیر بندی 077-33320196  

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.